facebook

Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzytenie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.ZamknijSzczegóły

??wiadectwo

W listopadzie 2010r pojawi??y si? u mnie objawy parali??u prawej strony cia??a. Nasilaj?ce si? odr?twienie i b??l spowodowa??y konieczno??? wizyty u lekarza neurologa. Poniewa?? stan by?? niepokoj?cy otrzyma??am skierowanie na rezonans magnetyczny kr?gos??upa. Badanie na kt??re czeka??o si? par? miesi?cy wykonano w ci?gu trzech dni. Stwierdzono brachialgi? prawostronn?. Lekarz neurolog widz?c wynik badania o??wiadczy??, ??e ten rodzaj schorzenia leczy si? tylko operacyjnie i mam zg??osi? si? na oddziale neurologicznym szpitala u neurochirurga. Gdy lekarz wypisywa?? skierowanie do szpitala prosi??am Boga o ??wiat??o celem podj?cia w??a??ciwej decyzji. Odpowiedzia??am wi?c, ??e na operacj? si? nie zgadzam gdy?? wiele operacji na kr?gos??upie ko??czy si? ??le. Lekarz odpowiedzia??, ??e nic tu ju?? nie mo??e pom??c. Gdy 30 kwietnia 2011r. (wigilia beatyfikacji Jana Paw??a II) rozpocz???y si? czuwania modlitewne w Towarzystwie Maryi Niepokalanej w ko??ciele Parafialnym w Os??ej, podczas modlitwy o uzdrowienie duszy i cia??a kap??an na??o??y?? na mnie swoje r?ce poczu??am jakby wielki ci???ar spad?? z moich ramion. Wraca??am na miejsce lekka i szcz???liwa. Podczas modlitwy dzi?kczynnej czu??am bardzo przyjemne mrowienie w kr?gos??upie, by??am pewna, ??e Pan udzieli?? mi swej ??aski uzdrowienia. Nie myli??am si?. Nied??ugo minie rok od tego wydarzenia, a b??l i dr?twienie cia??a nie powr??ci??y. Nie musz? korzysta? z pomocy lekarza neurologa, nie bior? ??adnych lek??w neurologicznych, czuj? si? zdrowsza i bardziej sprawna co r??wnie?? zauwa??a moje najbli??sze otoczenie. Chwa??a Panu! Iza z Jeleniej G??ry

Wydarzenia
Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej, Osła 112, 59-706 Gromadka