facebook

Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzytenie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.ZamknijSzczegóły

Przez prac? do uwolnienie z niemocy

Dom Chleba to cudowne miejsce, wybrane przez Maryj?.
Zawsze wracam tutaj z rado??ci? i my??l? o Domu Chleba z t?sknot?. Ojciec Marek potrafi stworzy? niesamowit? atmosfer? i poczucie wsp??lnoty, nikt tu nie czuje si? niepotrzebny :))) Na czuwanie przed Kanonizacj? Jana Paw??a II przyjecha??am odpocz?? i si? wyciszy? po ci???kim okresie w pracy i nawale obowi?zk??w jakie spad??y na mnie w okresie przed??wi?tecznym, by??am rozdra??niona, mia??am problemy ze skupieniem na modlitwie i g??ow? zaj?ta milionami spraw i my??li i nie potrafi??am si? z tym wszystkim sama upora?...zamiast odpoczynku Pan ( pos??uguj?c si? ojcem Markiem:)) obdarzy?? mnie od progu prac? i pos??ug? przy posi??kach i sprz?taniu , tak wiec jeszcze bardziej by??am zm?czona, niedospana do tego stopnia ??e na nocnej adoracji nie mia??am si??y nawet si? modli? i uwielbia? mego Pana w Przenaj??wi?tszym Sakramencie oczy same zamyka??y si? ze zm?czenia...wypowiedzia??am tylko par? s????w kt??re przysz??y mi do g??owy "Panie niech moja pos??uga tutaj w tym miejscu dla moich braci i si??str, moje zm?czenie i obola??e nogi b?d? moim Ciebie uwielbieniem i moja modlitw? to wszystko Tobie ofiarowuj?" i Pan mnie uwolni?? w tej w??asnie chwili od wszystkiego co czu??am i z czym w sercu przyjecha??am, poczu??am jakby ogromny ci???ar spad?? ze mnie, kt??ry d??wiga??am na ramionach i w moim sercu. Ogromne ??zy p??yn???y mi z oczu, poczu??am wielka mi??o??? wype??niaj?ca moje serce i pok??j...Pan mnie wyzwoli?? i nape??ni?? duchem rado??ci. Chwa??a Panu!!!
Diana

Wydarzenia
Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej, Osła 112, 59-706 Gromadka