facebook

Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzytenie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.ZamknijSzczegóły

Seminaria Odnowy Wiary spotkanie 0

Seminaria Odnowy Wiary - spotkanie "zerowe"PROWADZĄCY O. MAREK SKIBA OMITemat spotkania: Dobra Nowina jest dla Ciebie.

Ty potrzebujesz nawrócenia.
Modlitwa:

Maryjo! Dopomóż mi otwierać się na Ducha Świętego i przyjąć Jezusa do siebie.
Amen.
Medytacja 1

Tajemnica dzieciństwa Maryi.

1. Jak Joachim i Anna radowali się Nowonarodzoną Maryjką będąc już w podeszłym wieku.

2. Jak wszyscy krewni i znajomi zachwycali się delikatnym pięknem Dziecięcia – Maryi.

3. Jak wszyscy podziwiali światły umysł i mądrość Maryi, która dopiero co zaczęła mówić.

4. Jak mała Maryja pocieszała swoich starych rodziców mówiąc im o pragnieniu należenia do Boga całą sobą.

5. Jak Rodzice Najświętszej Panienki z bólem serca oddali trzyletnią córeczkę do świątyni na wychowanie zgodnie ze ślubem złożonym Bogu.Medytacja 2

Maryja w świątyni.

1. Jak mała Maryjka była dzielna w pierwszych tygodniach w świątyni po rozstaniu z rodzicami.

2. Jak pilnie zdobywała wiedzę o Prawie Bożym od kapłanów świątyni.

3. Jak wzrastało w niej pragnienie by być Matką Zbawiciela, z jednoczesną świadomości niegodności.

4. Jak odkrywała w sobie – będąc już pełnoletnią Panienką – pragnienie dziewictwa dla Boga, choć było to dla innych niezrozumiałe.

5. Jak bolała na myśl – mając lat dwanaście – że zaraz po opuszczeniu świątyni, będzie musiała zgodnie z Prawem wyjść za mężczyznę wskazanego przez kapłanów.Medytacja 3

Zaślubiny z Józefem.

1. Jak kapłani świątyni zebrali wszystkich Żydów w prostej linii od Dawida, aby wydać Maryję za mąż.

2. Jak los padł na Józefa, który wcale się tego nie spodziewał, bo też wcale o małżeństwie nie marzył.

3. Jak Maryja radziła się kapłana, co ma zrobić, jeśli ma pragnienie dziewictwa, a przeznaczono Jej męża.

4. Jak Maryja zawierzyła Bogu swoje pragnienie i cudownie porozumiała się w tej sprawie z Józefem.

5. Jak Józef będąc mężem Maryi, widział w Niej najpierw siostrę swoją i Panią, której we wszystkim wbrew opinii otoczenia, czule i niezwykle dbale służył.Medytacja 4

Zwiastowanie i straszna próba

1. Jak Archanioł Gabriel objawił Maryi Dobrą Nowinę, o Jej nowym – a w planach Bożych odwiecznym – powołaniu, by została Matką Zbawiciela.

2. Jak Maryja gotowa była z miłości do Boga poświęcić ludzką miłość do Józefa, pytając; jak to się stanie?

3. Jak Maryja po rozwianiu wszelkich wątpliwości i wypowiedzeniu FIAT (niech mi się stanie) w jednej chwili, stała się Nowym Stworzeniem – Matką ze Zbawicielem w swoim łonie.

4. Jak Maryja cierpiała z powodu konieczności zachowania tajemnicy, nawet wobec Józefa i jak wyśpiewała Magnificat u krewnej swojej Elżbiety, której syn Jan Chrzciciel wyczuł obecność Zbawiciela i Jego Matki.

5. Jak cierpiał Józef po powrocie Maryi gdy zobaczył błogosławione Jej łono po trzech miesiącach i jak stał się Nowym Stworzeniem przez wytrwałą modlitwę, w której Duch Święty objawił mu prawdę o Dziecięciu i Jego Matce.Medytacja 5

Ubóstwo – kołyską Zbawiciela

1. Jak Święta Rodzina była szczęśliwa mimo ubogich środków do życia mając blisko Zbawiciela i pełną szacunku miłość wzajemną.

2. Jak Święci Rodzice Pana Jezusa bez niechęci przyjęli nakaz udania się do Betlejem by dać się zapisać, mimo zbliżającego się rozwiązania; a była zima.

3. Jak Józef mimo starań nie mógł znaleźć gospody dla dzielnej swej Małżonki Maryi, która na nic się nie uskarżała, uśmiechając się tylko na zewnątrz a w duszy będąc zatopioną w Bogu.

4. Jak Jezus przyszedł na świat w zimnie i chłodzie Groty Betlejemskiej, pośród ciszy i głębokiej modlitwy obojga Świętych Małżonków, wychodzą z Maryi jak blask Światła w Jej Matczynych ramionach.

5. Jak prości pasterze przysłani przez aniołów Bożych radośnie i pobożnie oddali pokłon Zbawicielowi, przynosząc świeże mleko, ser, chleb i ciepłą skórę z młodego baranka dla ogrzania Dziecięcia.Medytacja 6

Posłuszeństwo Maryi

1. Jak Maryja Stolica Mądrości okazała posłuszeństwo krewnemu swojemu kapłanowi Zachariaszowi, który nakazał im pozostać w Betlejem, choć wiedziała, że ów się myli.

2. Jak Maryja po ośmiu dniach przedstawiła Małego Jezusa w świątyni zgodnie z Prawem.

3. Jak prorok Symeon wziął Dziecię w objęcia i błogosławił Boga a do Maryi wyrzekł proroctwo o bólu przeszywającym Jej duszę.

4. Jak jeszcze trudniejsze warunki życia miała Święta Rodzina w Betlejem, choć przecież Zbawiciel był tak blisko.

5. Jak przyszli Mędrcy i oddając pokłon Zbawicielowi i Jego Matce złożyli hojne dary i jak zaraz potem Rodzina Boża musiała uciekać do Egiptu z powodu gniewu Heroda.Medytacja 7

Powrót do Nazaretu

1. Jak pośród obcych i mimo biedy Święta Rodzina wzrastała nieustannie w miłości wzajemnej przez pełną pokory służbę w pracy i uczciwości.

2. Jak po latach spędzonych na wygnaniu, pozostając w głębokiej modlitwie Świątobliwy Józef ponownie usłyszał Boży Głos aby wracali do domu.

3. Na jak wiele przykrości byli narażeni Święci Rodzice Jezusa od najbliższych, a szczególnie od krewnych Józefa z powodu tak wielkiej tajemniczości ich życia.

4. Jak Maryją będąc Doktorem Prawa, sama, jako doskonała Nauczycielka wychowywała i przygotowywała małego Jezusa do Jego przyszłej misji.

5. Jak Jezus pilnie uczył się solidnej pracy cieśli od swego domniemanego ojca Józefa i jak bardzo szanował, cenił i kochał Swoich Świętych Rodziców, a szczególnie jak niezwykłe więzy świętości łączyły Pana z Maryją Niepokalaną.
Załącznik: SeminariaOdnowyWiaryspotkaniezerowe.doc


Uwaga: jedną medytację proszę rozważać przez 5-6 dni!

Wydarzenia
Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej, Osła 112, 59-706 Gromadka