facebook

Korzystanie ze strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzytenie plików cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.ZamknijSzczegóły

Rekolekcje M??odzie??owe

UWAGA! UWAGA!
Sko??czy??y si? ju?? miejsca w Domu Chleba na Rekolekcje, ale mo??na zapisywa? si? na LIST? REZERWOW? - b?dziemy si? starali znale??? dodatkowe miejsca noclegowe. O rezultatach tych poszukiwa?? zostan? poinformowani nasi "REZERWOWICZE"


??Osio?? w raju? to has??o dla Rekolekcji M??odych, kt??re odb?d? si? - nomen omen - w Os??ej. Na prze??ycie czasu po??wi?conego Bogu, zaprasza o. Adam Szustak*. Zaproszenie skierowane jest do uczni??w szk???? ??rednich, zw??aszcza maturzyst??w, oraz student??w.
Od 8 do 10 lutego, ??posk??adacie na nowo? relacje do Boga i lud??mi w malowniczo po??o??onym Domu Chleba. Po???czenie przyjemnego i ??wi?tego z po??ytecznym (3w1), przypadnie w udziale pierwszym 45ciu osobom, gdy?? tylko tyle miejsc znajduje si? w o??rodku. Dlatego nie zwlekajcie i przy??lijcie zg??oszenie na adres: pasterz[malpka]mdl.legnica.pl (imi? i nazwisko, PESEL, adres, nr. telefonu kom??rkowego). Pe??en koszt pobytu, czyli nocleg, wy??ywienie i ubezpieczenie to 40 z??. Dla grup zorganizowanych istnieje mo??liwo??? transportu. Zapraszamy! Zapisy do pi?tku, 1 lutego 2013 r.

*Ojciec Adam Szustak do czerwca tego roku by?? duszpasterzem akademickim w Krakowie, a od kilku miesi?cy jest kaznodziej? w?drownym, zapraszanym do rozmaitych wsp??lnot w Polsce i na ??wiecie. Ten dominikanin, zakonnik z Zakonu Kaznodziejskiego, obdarzony jest szczeg??lnym darem przekazu S??owa Bo??ego po???czonym z umiej?tno??ci? dotarcia do ka??dego odbiorcy. W spos??b szczeg??lny ojciec Adam dla Pana Jezusa zdobywa serca ludzi m??odych. (??r??d??o: www.ewangelizacja.jgora.pl)

www.mdl.legnica.pl

Powi?ksz plakat

Wydarzenia
Stowarzyszenie Towarzystwa Maryi Niepokalanej, Osła 112, 59-706 Gromadka